در مجمع انتخابات هیئت ناشنوایان استان کرمانشاه محمد نوروزیان با کسب ۱۲ رأی از مجموع ۱۴ رأی اعضای مجمع به مدت ۴ سال به‌عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مجمع انتخابات هیئت ناشنوایان استان کرمانشاه به ریاست صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه و با حضور مهران تیشه گران دبیر فدراسیون ناشنوایان و نایب‌رئیس مجمع برگزار و محمد نوروزیان رئیس جدید هیئت ناشنوایان کرمانشاه شد.

گفتنی است که در ابتدای مجمع هرکدام از دو کاندیداهای احراز پست ریاست هیئت ناشنوایان به ارائه برنامه‌های خود پرداختند و در پایان پس از رأی‌گیری محمد نوروزیان با کسب ۱۲ رأی از مجموع ۱۴ رأی اعضای مجمع به مدت ۴ سال به‌عنوان رئیس هیئت ناشنوایان انتخاب شد.