13 دستگاه خودروی آتش‌نشانی وامداد و نجات به ناوگان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، سرپرست شهرداری کرمانشاه با اعلام خبر مجهز شدن ناوگان آتش‌نشانی کرمانشاه، ابراز داشت: با توجه به نیاز مبرم سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به ماشین‌آلات ایمنی وامدادی تهیه تعدادی خودرو آتش‌نشانی وامداد و نجات در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده 13 دستگاه خودرو به ناوگان سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه اضافه گردید.

حامد لعل بخش افزود: خودروهای آتش‌نشانی شامل هفت‌دستگاه خودروی سنگین اطفاء حریق و چهار دستگاه خودرو سبک امداد و نجات است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یازده ایستگاه آتش‌نشانی در سطح شهر کرمانشاه وجود دارد که یک ایستگاه آن به دلیل کمبود نیرو و امکانات غیرفعال بوده و این 13 دستگاه خودرو برحسب نیاز در ایستگاه‌های مختلف آتش‌نشانی جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان توزیع خواهد گردید.