فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از مصالحه بیش از 82 درصد پرونده های تشکیل شده توسط کارشناسان واحد مشاوره و مددکاری کلانتری های کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ  علی گفت: در 6 ماهه سال جاری تعداد هزار 41 فقره پرونده به واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری های کاشان ارجاع داده شدند که با تلاش کارشناسان مشاوره پلیس بیش از 82 درصد از پرونده های ارجاعی منجر به صلح و سازش شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مشکلات خانوادگی، حقوقی، نزاع و درگیری به ترتیب بیشترین پرونده های ارجاعی به واحد مشاوره مستقر در این کلانتری ها بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: کاهش تشکیل پرونده های قضایی، حذف ماموریت های غیرضروری، توانمند شدن خانواده ها برای ادامه زندگی بهتر از جمله تاثیرات مهم عمکرد واحدهای مشاوره پلیسدر کلانتری ها به شمار می آید.