رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در همایش تخصصی امنیت غذایی و محصول سالم از عدم وجود متولی خاص برای حمایت از تولید محصول سالم در کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در همایش تخصصی امنیت غذایی و محصول سالم حمیدرضا قلمکاری با شااره به عدم وجود متولی خاص برای حمایت از تولید محصول سالم گفت:زندگی سالم در گرو تغذیه سالم بوده و امنیت غذایی یکی از پارامترهای اساسی در توسعه پایدار است.

وی افزود: روند رشد جمعیت جهان حاکی است که تا سال 2100 میلادی حدود 11 میلیارد نفر در کره زمین زندگی خواهند نمود بنابراین تا سال 2050 در منطقه جنوب آسیا و صحرای آفریقا حدود 130 درصد به افزایش تولیدات کشاورزی نیازمند بوده و این امر حاکی از اهمیت برنامه ریزی برای امنیت غذایی متناسب با میزان رشد جمعیت جهان است.

 وی در ادامه مقصود از امنیت غذایی را دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذای کافی برای داشتن زندگی سالم دانست و تصریح کرد: پایداری، دسترسی همیشگی و موجود بودن غذا برای همه سه رکن اساسی امنیت غذایی است.

رتبه 82 ایران از نظر امنیت غذایی در دنیا

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بر اساس گزارش فائو ایران از نظرامنیت غذایی در میان 125 کشور دنیا دارای رتبه 82 می باشد.

 قلمکاری استطاعت پذیری، دسترسی پذیری و کیفیت و ایمنی را از مولفه های ارزیابی شاخص امنیت غذایی در جهان عنوان و تصریح کرد: متاسفانه از 130 میلیون تن تولیدات درایران تقریبا 25 میلیون تن هدررفت وجودداشته که منشاء این ضایعات درکشت و پرورش، توزیع، انبارش، بسته بندی، فرایند و فرآوری و مصرف می باشد.

امنیت غذایی

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: گزارش سازمان بهداشت جهانی حاکی از مرگ و میر سالانه 351 هزارنفر در جهان بر اثر مصرف غذای ناسالم می باشد و این درحالی است که در ایران سالانه 46 درصد مرگ و میرها به دلیل بیماریهای قلبی عروقی، 13 درصد بر اثر سرطان و 11 درصد به دلیل بیماریهای غیرعفونی بوده که این آمارمبین اهمیت ایمنی غذایی در سلامت افراد است.

قلمکاری در ادامه از عدم وجود متولی خاص برای حمایت از تولید محصول سالم در کشور انتقاد نمود و افزود: تنها ده درصد استانداردهای ملی کشور مربوط به حوزه کشاورزی است.

وی با بیان اینکه ایران کمتر از نیم درصد به بازار زیست فناوری نسبت به بازار جهانی پرداخته است تشکیل شبکه محصول سالم ازسوی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور توانمندسازی، حمایت، ترویج و رتبه بندی محصولات سالم کشاورزی را از جمله اقدامات شایسته در این زمینه عنوان نمود.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در پایان ترویج آموزش و فرهنگسازی در مصرف و تولید، کنترل و ارزیابی و گریدبندی محصول، خرید تضمینی محصول، حمایت های مالی تولید محصول سالم و استانداردسازی در تولید، فرآوری و بسته بندی و حمل و توزیع را مهم ترین اقدامات در جهت رسیدن به تولید و مصرف محصول سالم دانست.