سه اصفهانی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال المپیک دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سه بازیکن تیم های ذوب آهن و سپاهان اصفهان به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال المپیک دعوت شدند.

بانظر کادر فنی تیم ملی المپیک معراج اسماعیلی و علیرضا قادری از تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، علی کیخسروی از سپاهان اصفهان به همراه 26 بازیکن دیگر در گروه اول اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال المپیک حضور دارند.

این اردو از 10 تا 15 مهر در مجموعه ورزشی یزدان تهران برگزار می شود و در مقطع بعدی اسامی دعوت شدگان گروه دوم اعلام می شود.