رییس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از حضور ۷۵ هزار و ۷۶۵ نفر در در ۶ ماهه سال۹۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسعود دانشمند گفت: ۷۵ هزار  و ۷۶۵ نفر در آزمون های الکترونیکی، هماهنگ، تفاهم نامه، صنعت ساختمان، ادواری، اصناف و آزمون متقاضیان تمدید و تعویض در شش ماهه سال 97 حضور یافتند.

وی افزود: در راستای اجرای آزمون های کتبی به صورت الکترونیکی از سند راهبردی مهارت و فناوری و همچنین ابلاغ دستورالعمل در سال جاری تعداد  ۴۳ هزار و ۸۵۹ نفر در آزمون های الکترونیکی در محل سالنهای سنجش الکترونیک استان اصفهان شرکت نموده اند.

دانشمند بیان داشت: همچنین تعداد ۴ هزار و ۸۱۶ نفر در آزمون های کتبی هماهنگ، تعداد ۱ هزار و ۵۶۳ نفر در آزمون های تفاهم نامه صنایع دستی و قالی بافی، تعداد ۳ هزار و ۱۲۱ نفر در آزمونهای صنایع ساختمان، ۴ هزار و ۶۷۷ نفر در آزمونهای سربازان وظیفه و ۹۱۴  نفر در آزمون های اصناف  شرکت نموده اند.

رییس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: در این مدت ۱۶ هزار ۸۱۵ نفر جهت تمدید و تعویض گواهینامه های قدیمی مراجعه نموده و در مجموع ۷۵ هزار و ۷۶۵ نفر در شش ماهه سال ۹۷ در آزمون شرکت نموده اند که در این مدت تعداد ۱۶ هزار و ۲۴۵ گواهینامه صادر و توزیع شده است.