روابط عمومی استانداری هرمزگان در خصوص انتصاب مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان بیانه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، روابط عمومی استانداری هرمزگان پیرامون انتصاب مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان هرمزگان مواردی را جهت تنویر افکار عمومی، به شرح ذیل به اطلاع می رساند:

"سیاست دکتر همتی به عنوان نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، حمایت از نیروهای توانمند بومی و ماندگار استان هرمزگان جهت حضور در مناصب مدیریتی بوده است، به شکلی که این مهم در انتصاب مدیران کل استانداری و دیگر دستگاه ها توسط ایشان نمود یافته است.

در ارتباط با انتصاب مدیران کل دستگاه های اجرایی استان هرمزگان، دکتر همتی استاندار هرمزگان از طریق مکاتبه با وزارتخانه های مربوطه و در دیدار با وزرا و معاونین وزارتخانه ها بر اولویت قرار داشتن نیروهای توانمند بومی و ماندگار هرمزگان تاکید داشته اند.

دکتر همتی استاندار هرمزگان نسبت به استفاده از ظرفیت هرمزگانی های توانمند در جایگاه های مختلف مدیریتی، اعتقاد راسخ دارد و همان طور که تاکنون این برنامه را به پیش برده اند، در آینده و برای انتصاب دیگر مدیران دستگاه ها نیز چنین راهبردی را مدنظر خواهند داشت.

در زمینه انتصاب مدیرکل جدید ورزش و جوانان هرمزگان، چندین نیروی بومی توسط استاندار محترم به این وزارتخانه جهت انتصاب به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان معرفی شدند و ایشان تا آخرین لحظه پیگیر انتصاب یک مدیر بومی بودند، اما در نهایت این امر میسر نشد و وزارت ورزش و جوانان به دلایلی، مصلحت را بر این دید که یک نفر از نیروهای این وزارتخانه را به این سمت منصوب نماید.

باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که ایران اسلامی متعلق به تمامی ایرانیان است و هرمزگان استانی است که در آن مردمانی از جای جای ایران، مشغول کار و زندگی هستند و به مانند یک ایران کوچک است.

در سالیان اخیر شاهد بوده ایم که نیروهای توانمندی از استان هرمزگان در سمت های مدیریتی در دیگر استان ها منصوب شده اند و در مواجهه با انتصاب مدیران یکی از وزارتخانه ها در این استان نیز باید رفتار و موضع گیری های توام با منطق داشته باشیم.