نخستین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی استند آپ پدل برد -کاپ کاسپین با حضور ۶۰ ورزشکار از ۸ استان کشور در این منطقه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نخستین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی استند آپ پدل برد -کاپ کاسپین با حضور ۶۰ ورزشکار از ۸ استان کشور در این منطقه آزاد انزلی آغاز و این ورزشکاران به مدت سه روز با یکدیگر به رقابت می پردازند.

بنا بر این گزارش فرامرز دباغ مسئول برگزاری مسابقات ضمن تشکر از مسئولین منطقه آزاد انزلی جهت ایجاد زیرساختهای مناسب ورزشی و حمایت از برگزاری این دوره از مسابقات انتخابی پدل برد، اظهار کرد: کمتر از ۲ سال از آغاز فعالیت این رشته آبی در ایران می گذرد و این دوره از مسابقات به منظور گزینش ورزشکاران برتر جهت دعوت به اردوی تیم ملی در منطقه آزاد انزلی آغاز شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مسابقات پدل برد کاپ کاسپین در دو بخش آقایان و بانوان و در دو گروه سنی جوانان و نوجوانان با حضور ۶۰ ورزشکار از ۸ استان در حال برگزاری است، تصریح کرد: در روز نخست و در بخش بانوان با حضور 30 ورزشکار خانم رقابت ها آغاز شد که در رده سنی جوانان، زیبا سماک، سارا درختی و سروناز مسافری از استان گیلان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

برگزاری  نخستین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی  استند آپ پدل برد در منطقه آزاد انزلی

دباغ با اشاره به اینکه این مسابقات در دو بخش استقامت و 200 متر برگزار می شود، افزود: در بخش آقایان و در رده سنی جوانان نیز امیرمحمد اسماعیلی، محمد عباسی، بهراد پیوندسرخی از استان گیلان رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است این مسابقات در مرکز تفریحات دریایی و  فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی درحال برگزاری است و منطقه آزاد انزلی  تاکنون میزبانی بسیاری از مسابقات و رویداد های ورزشی در سطح بین المللی و ملی به منظور توسعه فعالیت های ورزشی، افزایش توریسم ورزشی، شناسایی استعدادهای ورزشی منطقه و کشور، کاهش ناهنجاری های اجتماعی و حمایت از جامعه ورزشکاران بر عهده داشته و با توجه به زیرساخت های مناسب ایجاد شده و در راستای استمرار حمایت از ورزشکاران و رشته های ورزشی در آینده نیز میزبان مسابقات ورزشی به ویژه در ورزشهای آبی و ساحلی در سطوح مختلف ملی و بین المللی خواهد بود.