مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 4000 هزار تن انگور برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عباس نقدی اظهار داشت: از هر هکتار تاکستان در برخوار به طور میانگین 10 تن انگور برداشت و پیش بینی می شود امسال بیش از چهار هزار تن انگور برداشت شود.

وی افزود: شهرستان برخوار هزار و 200 هکتار باغ دارد که 400 هکتار آن تاکستان است.

عباس نقدی شهر دولت آباد را از مناطق عمده کشت انگور در شهرستان برخوار بیان کردو افزود: از هر هکتار تاکستان در برخوار به طور میانگین 10 تن انگور برداشت و پیش بینی می شود امسال بیش از چهار هزار تن انگور برداشت شود.

وی گفت: انگور های کشت شده در شهرستان برخوار از نوع عسگری، مِهره و یاقوتی است که نوع عسگری آن به صورت تازه خوری استفاده می شود

مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت: بیش از 500 باغدار  در تاکستانهای شهرستان برخوار مشغول کشاورزی هستند و از این راه امرار معاش می کنند.