همزمان با هفته گردشگری نخستین اقامتگاه بومگردی شهرستان شهرضا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرمایه گذار طرح اقامتگاه بومگردی در شهرضا در آیین افتتاح این اقامتگاه گفت:برای راه اندازی  این اقامتگاه بومگردی به مساحت هزارمتر مربع   بیش از  10میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

علی اباذری ظرفیت اسکان گردشگر این اقامتگاه را 30 نفر بیان کرد و افزود: در این اقامتگاه  ظرفیت پذیرایی غذا های سنتی و محلی  برای 80 نفر فراهم شده است.

وی افزود: با راه اندازی این مجموعه گردشگری بومگردی در شهرضا زمینه اشتغال15نفر مستقیم و ٢٥ نفرغیرمستقیم فراهم شده است.