رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از دستگیری عامل تهیه وتوزیع داروهای غیر مجاز و قاچاق در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ محمد حسن اسماعیلی گفت: عامل تهیه وتوزیع داروهای غیر مجاز و قاچاق در اصفهان شناسایی ودستگیر شد.

وی افزود: در پی گزارشی از تهیه وتوزیع داروهای غیر مجاز وتقلبی در یکی از محله های حاشیه شهر اصفهان ماموران پلیس پس ازتحقیقات میدانی در بازدید ازاین محل 30 لیتر شربت متادون و بیش از 13 هزار عدد انواع قرص های غیر مجاز وقاچاق و 500 شیشه شربت برای توزیع متادون کشف کردند.

سرهنگ اسماعیلی اظهار داشت: متهم اصلی پرونده که قصد فرار داشت در عملیات حرفه ای پلیس دستگیر شد.

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: همچنین زنی که بامتهم در توزیع داروها همکاری می کرد هم شناسایی و به مراجع قضایی تحویل شد.