مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان اجرای 800 طرح مرمت آثار تاریخی دراستان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الله یاری در جمع اعضای شورای اسلامی استان اصفهان گفت: 800 طرح مرمت آثار تاریخی دراستان اصفهان از سال 96 اجرا شده است.

وی افزود: 500 طرح مرمتی توسط اداره کل میراث‌فرهنگی استان و 300 طرح مرمت آثار تاریخی توسط فعالان گردشگری و دوستداران میراث فرهنگی در استان اصفهان طی سال‌های 96 و 97 اجرا شده است.

الله ‌یاری در ادامه با اشاره به نهادینه شدن صنعت گردشگری در پهنه استان اصفهان اشاره کرد و گفت:در سالهای گذشته ما شاهد رونق گردشگری فقط در چند شهرستان بودیم، لکن امروز با فعالیت بیش از 300 اقامتگاه بوم‌گردی شاهدیم که گردشگری حتی به دور افتاده ترین روستاها نیز راه یافته است.

اصفهان- میراث فرهنگی

وی افزود: اولین اقامتگاه های بومگردی از 30 فقره به 300 اقامتگاه و همچنین افزایش ظرفیت اقامت استان از 10هزار تخت به 30هزار تخت در آینده نزدیک و آن هم در طی 4 سال اخیر با کمک همه نهادها و ارگانها، نوید بخش رونق اقتصادی استان از منظر صنعت گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان بیان کرد: در حال حاضربیش از 95 درصد مراجعین به اداره میراث فرهنگی بدنبال احیاء خانه ها و سایر آثار تاریخی از منظر گردشگری هستند، بگونه ای که در طی 1 سال اخیر بیش از 300 طرح مرمت آثار تاریخی در استان توسط بخش خصوصی و سایر ارگانها در کنار 500 طرح مرمتی اداره کل میراث فرهنگی استان مجموعا به تعداد 800 طرح در پهنه استان اصفهان حتی در دور افتاده ترین روستاها اجرا شده است.