طرح های گروه های سرمایه گذاری روسیه جهت سرمایه گذاری در هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، فریدون همتی استاندار هرمزگان در نشست با چندین گروه سرمایه گذار از کشور روسیه، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در هرمزگان را معرفی نمود.

استاندار هرمزگان در این نشست بیان داشت: از حضور سرمایه گذاران خارجی در هرمزگان استقبال و شرایط مناسب را جهت فعالیت این شرکت ها فراهم خواهیم کرد.

در این نشست طرح های گروه های سرمایه گذاری روسیه جهت سرمایه گذاری در هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.