رییس نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت:از17شهریورماه لغایت 30 شهریورماه سال جاری در بازرسی های بعمل آمده توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تعداد 226 مورد تخلف کشف گردید که در این رابطه 2 میلیارد و 706 میلیون و 972 هزار و 828 ریال جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛فرزاد سردار زاده از جریمه بیش از 2میلیارد و700میلیونی متخلفان در دوهفته گذشته درکردستان خبرداد.

رییس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان گفت: از 17شهریور ماه لغایت 30 شهریور ماه سال جاری در مجموع 3 هزار و 833 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح بازار صورت گرفته است.

 سردارزاده با بیان کشف 226 مورد تخلف در این بازرسی هاخاطر نشان ساخت، در این رابطه 198 فقره پرونده برای واحد های متخلف صنفی و غیر صنفی تشکیل شده است.

وی افزود: عمده این تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت میباشد که در این پرونده ها در مجموع 2 میلیارد و 706 میلیون و 972 هزار و 828 ریال جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

رییس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان گفت: در مدت یاد شده از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان 253 مورد گزارش مردمی دریافت ودر رسیدگی به آنها 95 مورد تخلف احراز شد که در این زمینه پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

سردارزاده در پایان یادآور شد: شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحدهای صنفی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت و.... واحدهای مختلف صنفی مراتب را با شماره تلفن 124 و یا بامراجعه به ادارات تابعه در شهرستانها و در مرکز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه نموده و موارد تخلف را گزارش نمایند.