وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: علم و فناوری اصفهان مدلی موفق در کشور ودر تراز بین‌المللی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بیان داشت: پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان مدلی موفق در کشور است که با متولوژی صحیح محصولات و خروجی قابل توجهی داشته و در تراز بین‌المللی قرار دارد.

وی  ادامه داد:پارک‌های علمی و فناوری در ایجاد نهادها برای اکوسیستم و توسعه زیست بوم و توسعه اقتصاد دیجیتال نقش مهمی دارند.

جهرمی با بیان اینکه درصدد انجام برنامه‌ها و توسعه اقتصاد و تحول دیجیتال در کشور هستیم، افزود: نهادسازی باید متناسب با استعدادها در همه جای کشور ایجاد شود.

وی بیان کرد: در پارک علمی و فناوری اصفهان تیم خوبی حضور دارد که با همکاری‌ توانسته اند محصولات قابل توجهی تولید کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان مدلی موفق در کشور است که با متولوژی صحیح محصولات و خروجی قابل توجهی داشته است و در تراز بین‌المللی قرار دارد.