استانداری هرمزگان طی ابلاغیه ای ساعت کاری جدید دستگاه های اجرایی استان هرمزگان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، متن ابلاغیه اعلامی استانداری هرمزگان در رابطه با ساعت کاری جدید دستگاه های اجرایی استان  هرمزگانبه شرح زیر است.

پیرو نامه شماره 15302/4/92 مورخ 20/03/1397 موضوع تغییر ساعت کاری، به آگاهی می رساند ساعت کاری دستگاه های اجرایی  از تاریخ 03/07/1397 به شرح زیر تغییر و ابلاغ میگردد:

ساعت کار دستگاه های اجرایی استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 الی 14:3 و روزهای پنج شنبه 7:00 الی 13:30 تعیین می گردد.

شایسته است مدیران محترم دستگاه های اجرایی به منظور هماهنگی در چارچوب قوانین و مقررات، نظارت کامل بر ورود و خروج کارکنان اعمال نمایند.