سرپرست اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان دستگیری 4متخلف شکار در پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی اکبر نورزی نیا گفت:4 متخلف شکار دستگیر شده در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان به حبس بین سه تا ۵.۵ سال و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

وی افزود: با پیگیری های اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان حکم قضایی برای 4 متخلف شکار وصید که ۲ راس کل وحشی را شکار کرده بودند، صادر شد.

نورزی نیا ظهار داشت: این متخلفان به دلیل تمرد برابر ماموران، نگهداری سلاح و فشنگ غیر مجاز و شکار غیر قانونی ۲ راس کل وحشی هر کدام به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی توسط مراجع قضایی محکوم شدند.

سرپرست اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان گفت: همچنین سه نفراز متخلفان هر کدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و متخلف دیگر نیز به تحمل پنج و نیم سال حبس به دلیل شکار و نگهداری اسلحه غیر مجاز محکوم شد.

گفتنی است؛ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی با مساحت حدود ۵۰ هزار هکتار تاکنون ۲۵۲ گونه گیاهی مانند کاسنی، درمنه، علف شور، بنه و بادام کوهی، ۱۷ گونه پستاندار، ۴۵ گونه پرنده و ۱۱ گونه خزنده شناسایی شده است.