معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای هرمزگان خبر داد: اجرای پروژه تغذیه مصنوعی دشت شمیل و آشکارا با 96 درصد پیشرفت فیزیکی به زودی به اتمام می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، شهروز شجاعی توضیح داد: این طرح در سه روستای شمیل، آشکارا و فارغان حاجی آباد در دو قسمت انجام می شود که در سال های گذشته آشکارا اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه بیان کرد: قسمت دوم این طرح نیز که شامل روستای شمیل می شود از سال گذشته آغاز شده که شامل یک بند اصلی بر روی رودخانه و سه دایک نگه دارنده آب می شود.

این مقام مسئول تشریح کرد: با اجرای این طرح آب رودخانه ها به پشت دایک های تعبیه شده هدایت می شوند که به مرور زمان جذب زمین شوند و با گذشت زمان بیلان آنها افزایش یابد.

شجاعی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در آینده تاثیر خوبی بر آب کشاورزی میگذارد گفت: هزینه اجرای این طرح بالغ بر 30 میلیارد ریال بوده است که با اتمام آن بسیاری از مشکلات کشاورزان در آینده کاهش خواهد یافت.