معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: 15 درصد جمعیت استان اصفهان در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ساکن هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ایمان طاهر اظهار داشت: 15 درصد جمعیت استان اصفهان در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ساکن هستند که اقدام در جهت بهسازی و نوسازی این بافتها نیاز به همت و تلاش همه دستگاههای خدمات رسان و عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری را می طلبد.

وی افزود: 15 درصد جمعیت استان در این بافتها ساکن هستند که اقدام در جهت بهسازی و نوسازی این بافتها نیاز به همت و تلاش همه دستگاههای خدمات رسان و عضو ستاد ملی بازآفرینی را در این راستا می طلبد.

برنامه اقدام مشترک مهمترین گزینه برای رسیدن به اهداف بازآفرینی است

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه وشهرسازی با اعلام اینکه هدف ما فقط تخریب و احداث در این محدوده ها نیست، بلکه لازم است تا اقدامات متفاوتی انجام شود تا بازآفرینی شهری به صورت کامل و طبق برنامه پیش رود، گفت:  باید نگاه به بافتهای ناکارآمد یک نگاه جامع و کامل باشد به عنوان مثال، بحث خدمات روبنایی همچون احداث خانه های بهداشت، مسجد، مدرسه و همچنین خدمات زیربنایی و تاسیسات زیربنایی همچون آب، برق، گاز و تلفن که لازم است با حضور تمامی دستگاههای اجرایی عضو ستاد ملی پیگیری و اقدام گردد و باید در بافتهای ناکارآمد تولید ثروت شود تا مردم محلات را ترک نکنند.

بافت فرسوده

طاهر اشاره ای به بحث برنامه اقدام مشترک داشت و گفت: ما و شهرداری ها به تنهایی قادر به سرانجام رساندن این کار مهم نخواهیم بود و لازم است تا در این بین با تشکیل مستمر ستاد بازآفرینی شهری استان و شهرستانها که با حضور کلیه دستگاههای عضو ستاد برگزار می گردد بر انجام برنامه های اقدام مشترک تاکید گردد و طبق ماده 16 این آیین نامه کلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند تا 30 تا 40 درصد اعتبارات خود را در اختیار این محدوده ها قرار دهند.

به گزارش موج، استان اصفهان با 106 هزار کیلومتر مربع وسعت به عنوان ششمین استان پهناور در کشور و با 107 شهر دارای 15000 هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری است که 600 هزار نفر جمعیت را درخود جای داده است که به گفته معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه وشهرسازی این استان تاکنون محدوده بافتهای فرسوده 66 شهر شناسایی و در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است.