کارشناس مسوول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش ها در استان اصفهان نسبت به بلند مدت 25 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، زهرا سیدان با اشاره به کاهش 25 درصدی بارش ها  در استان بیان  داشت: در سال زراعی گذشته میزان بارش ها 82 و 6 دهم میلی متر بود که 33 درصد نسبت به بلند مدت کاهش داشته است.

وی افزود: بیشترین بارش در شهرستان فریدونشهر به میزان 335 میلی متر بود که نسبت به میانگین بلند مدت 42 درصد کاهش داشته است.

سیدان گفت: کمترین میزان بارش  در استان اصفهان در خور و بیابانک با 53 میلی متر بارش بوده که نسبت به بلند مدت 29 درصد کاهش داشته است.

کارشناس مسوول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان  بیان کرد: در دیگر نقاط استان اصفهان نیز شاهد کاهش بارندگی بودیم که نسبت به سال گذشته5 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 25 درصد کاهش داشته است.