نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به تاثیر FATF بر روابط بانکی گفت: معتقد به این نیستیم که یا باید کلا FATF را امضا کنیم یا کلا رد کنیم، این قرارداد بندهایی دارد که به ضرر ما است در عین حال بندهایی دارد که می توانیم در بخش تحریم ها از آن استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  بیان کرد: بخشی از FATF مشکلات ما را حل می کند و بخشی از آن  امکان دارد برای ما مشکلاتی را ایجاد کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ما نباید در باره یک موضوه صفر و 100 باشیم، با توجه به اینکه 27 کشور دنیا توانستند تبصره ای برامضای قرارداد FATF بزنند ما نیز می توانیم نسبت به بعضی از بند های FATF که بحث داریم  را مشروط کنیم.

اعتقاد دارم نباید به مطلق  از FATF بیرون بیایم

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: اعتقاد دارم نباید به مطلق از FATF بیرون بیایم چون خروج از این قرارداد به ضرر کشور و خود تحریمی بزرگ است. در عین حال بخش هایی در FATF وجود دارد که می توانیم مشروط انجام دهیم.

وی تاکید کرد: معتقد به این نیستیم که یا باید کلا FATF  را امضا کنیم یا کلا رد کنیم، این قرارداد بندهایی دارد که به ضرر ما است در عین حال بندهایی دارد که می توانیم در بخش تحریم ها از آن استفاده کنیم.

هیات رئیسه مجلس زمان بررسی FATF در قوه مقننه را تعیین می کند

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه هیات رئیسه مجلس زمان بررسی FATF در قوه مقننه را تعیین می کند، بیان داشت: پذیرش FATF به صورت مشروط هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظها رداشت:به نظر می رسد، در صورتی  که FATF  را مشروط امضا کنیم می توانیم از فرصت ها و تهدیدها آن نهایت استفاده را ببریم.