مدیر برنامه های شهر خلاق خوراک یونسکو در رشت گفت: سرمایه گزاری برای راه اندازی آکادمی بین المللی شهر خلاق خوراک رشت که یکی از چهار آکادمی بین المللی یونسکو در دنیا است از مهمترین این پروژه ها بوده است .

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه های  یونسکو در شهر خلاق  رشت نیز اظهار کرد: اگرچه برخی افراد آورده های شهرخلاق خوراک را تشریفاتی تلقی می کنند اما واقعیت این است که این مسئله بر پروژه های سرمایه گذاری و همکاری های مشترک در بخش هایی همچون علمی، فرهنگی و توان افزایی تاثیرات مطلوبی گذاشته است.

فاطمه قدیمی گفت: خوشبختانه افرادی که بدون نگاه غرض ورزی و با نگاه توسعه شهری و کشوری به این مسئله می نگرند به نهایت ارزش آن پی برده اند.

وی با اشاره به ارتباط لحظه به لحظه  و روزمره مردم با حوزه  خوراک گفت: تنها حوزه در محور های هفت گانه خلاقیت در شبکه شهر های خلاق،  که می تواند هم درآمد پایدار و هم نگاه توسعه پایدار را در ابعاد مختلف ایجاد کند خوراک شناسی است.

شهرداری+ رشت

مدیر برنامه های شهر خلاق خوراک یونسکو در رشت نگاه تشریفاتی به مسائل بین الملل را همواره یکی از مشکلات شهرداری ها خواند و یادآور شد: با وجود تمامی اتفاقات آسیب پذیرانه اما در دو سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری در رشت پیرامون شهر خلاق انجام شده است.

قدیمی گفت: سرمایه گزاری برای راه اندازی آکادمی بین المللی شهر خلاق خوراک رشت که  یکی از چهار آکادمی بین المللی یونسکو در  دنیا است از مهمترین این پروژه ها بوده است .