رئیس دانشگاه هرمزگان از آغازنام نویسی قبول شدگان در دانشگاه هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «علی اکبر شیخی رئیس» دانشگاه هرمزگان گفت: نام نویسی قبول شدگان در دانشگاه هرمزگان از امروز آغاز شد.

وی افزود: بیش از دو هزار و ۲۰۰ دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه پذیرش شدند.

 رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: از این شمار بیش از هزار و دویست دانشجو در مقطع کارشناسی، ۶۶۴ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۶۸ دانشجو در مقطع دکترا پذیرفته شدند.

شیخی افزود: دانشجویان در پردیس این دانشگاه و مجتمع آموزش عالی میناب در ۳۶ رشته تحصیل می‌کنند.

وی گفت: دو رشته مهندسی شیمی و گیاه پزشکی در مقطع کارشناسی و مهندسی برق در دو گرایش الکترونیک و کنترل در مقطع کارشناسی ارشد امسال به شمار رشته‌های تحصیلی این دانشگاه اضافه شده است.

 شیخی افزود: کلاس‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه از هفته گذشته آغاز شده و کلاس‌های مقطع کارشناسی نیز هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش موج، بیش از شش هزار دانشجو در دانشگاه هرمزگان تحصیل می‌کنند.