معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ازبرخورد با مراکز عرضه نهال غیر مجاز در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اصغر محسن زاده کرمانی در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی گفت: تاکنون  60 مرکز عرضه نهال  غیرمجاز بازرسی و با عرضه کنندگان برخورد قانونی شده است.

وی تولید محصولات سالم عاری از نیترات و فلزات سنگین را از برنامه های  سازمان جهادکشاورزی بیان کرد و افزود: پارسال یک میلیون و 300 هزار اصله نهال و پیوند سالم مهمترین نهاده باغبانی دراستان اصفهان تولید شده است.

وی کیفیت نهال را مهمترین نهاده بخش باغبانی دانست و افزود: 30 درصد  از این تعداد اصله نهال تولید شده در این استان توزیع و مصرف شده است.

اتاق بازرگانی

محسن زاده کرمانی ادامه داد: طرح محصولات گواهی شده با استفاده از نهال و پیوندک سالم در این استان اجرا می شود و نخستین باغ مادری با هدف تولید نهال ،پیوندک و پایه سالم هم در این استان راه اندازی شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در  فرایند تولید نهال سالم مواد اولیه تکثیری برای تولید نهال از لحاظ اصالت ژنتیکی کاملا تثبیت شده و از نظر سلامت عاری از هر گونه بیماری خطرناک است.