معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اولین برداشت راتون از شالیزارهای استان گیلان(شهرستان فومن)در سطحی معادل ۳ هزار متر مربع آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، لیلا بذرکار معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اولین برداشت راتون از شالیزارهای استان گیلان(شهرستان فومن)در سطحی معادل ۳ هزار متر مربع آغاز شد.

لیلا بذرکار افزود: سطح پرورش راتون در استان گیلان ۷۲ هزار هکتار بوده که پیش بینی میشود که ۷۳۵۰۰ تن شلتوک برداشت شود.

وی گفت: ارزش اقتصادی محصول ۴۷۷۷ میلیارد ریال بوده و این درحالیست که افزایش سطح نسبت به سال قبل ۲۵درصد و همچنین افزایش تولید نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان گفت: راتون  از رویش مجدد ساقه های به جا مانده پس از برداشت برنج تولید می شود که مقرون به صرفه است و به اقتصاد خانواده های شالیکار و تولید اقتصادی کمک می کند.

هر سال برداشت راتون از اواسط شهریور آغار می شود.