رییس پایگاه ملی میراث فرهنگی ماسوله از احیای نانوایی سنتی این شهر و تولید و پخت نان سنتی در این نانوایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مصطفی پور علی گفت: ماسوله در گذشته دست کم شش نانوایی سنتی داشت که طی سالهای گذشته بلااستفاده رها شده و بدلیل تغییر کاربری، پخت نان سنتی در ماسوله فراموش شده بود.

پور علی ادامه داد : در سالجاری، واحدی در محله «کفابازار ماسوله» که بلااستفاده بود – برای احیای نانوایی سنتی در ماسوله درنظر گرفته شد و با همکاری خوب شورا و شهرداری ماسوله و با صرف اعتبار از سوی پایگاه میراث فرهنگی، تنورسنتی و ملحقات آن تهیه گردید و نانوایی راه اندازی شد.

رئیس پایگاه پژوهشی ماسوله، پیرامون کیفیت این نان توضیح داد و افزود: نان سنتی ماسوله نسبت به نان های ماشینی تردتر بوده و از قابلیت هضم بهتری برخوردار است.

پور علی گفت: حرفه ای همچون نانوایی از مشاغل بسیار مهم در میان حِرَف سنتی ماست و دانش و سنت تهیه آن در زمره مواریث فرهنگی ما محسوب می شود. بنابراین احیای این نانوایی که به شیوه نیاکان ما نان پخت می کند، اهمیت جدی داشت.

گفتنی است نان سنتی ماسوله در تنورهای سفالی پخته می شود و شیوه ی پخت آن به روش پیشینیان این منطقه برمی گردد.