رییس شورا با اشاره به آمار بسیار بالای اراضی نسقی و افزایش سکونت گاههای غیررسمی بر لزوم بکارگیری راهکار مناسب و اجرایی جهت مقابله با این پدیده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سید امیر حسین علوی در این راستا و با توجه به ضرورت پیگیری این موضوع گسترش بی ضابطه شهر را تهدیدی برای توسعه پایدار و سند چشم انداز رشت دانست و بر لزوم اصلاح وضعیت وضعیت موجود تاکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با ارسال نامه ای خطاب به بهارمست سرپرست شهرداری رشت با اشاره به حساسیت موضوع رشد قابل توجه آمار سکونت گاههای غیر رسمی و حجم ساخت و سازهای غیر قانونی خواستار بررسی های کارشناسی نسبت به ساماندهی وضعیت موجود و صدور پروانه برای املاک نسقی و همچنین صدور مجوز بهره برداری موقت از انشعابات آب، برق، گاز و تلفن شد.