رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای نصف جهان امروز در وضعیت سالم ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بابک صادقیان بیان داشت: هوای نصف جهان امروز با میانگین شاخص کیفی ۸۶ در وضعیت سالم ثبت شد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه خیابان استانداری با شاخص کیفی ۸۲، بزرگراه خرازی ۸۸، چهارباغ خواجو ۹۰، پروین ۸۴ و رودکی ۷۹، میدان احمدآباد ۸۴ و خیابان دانشگاه ۹۲ در وضعیت سالم ثبت شده است.