رییس کمیته دارت هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان از دعوت دو دارت انداز اصفهانی به اردوی تیم ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین عباسپور گفت: دو بانوی دارت انداز اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

وی ادامه داد: فاطمه کریمی و فاطمه صفی از اصفهان برای حضور در نخستین بخش از اردوهای تیم ملی دارت جوانان فراخوانده شدند.

گفتنی است؛ تیم ملی جوانان دارت خود را برای حضور در مسابقات جهانی رومانی که سال آینده برگزار می شود، آماده می کند.