رئیس اداره حفاظت محیط زیست گلپایگان از دستگیری متخلف شکار پرندگان در گلپایگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قاسم حسومیگفت:یک متخلف شکار پرندگان در شهرستان گلپایگان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: با همکاری به موقع و سریع مأموران انتظامی پاسگاه کناررودخانه و مأمورین یگان حفاظت این اداره ، یک نفر متخلف شکار و صید در منطقه تنگه غرقاب گلپایگان دستگیر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گلپایگان گفت: ازاین متخلف شکار یک قبضه اسلحه دو لول ، لاشه دو قطعه کبک ، یک دستگاه خودرو وانت کشف و ضبط و پرونده جهت سیر مراحل قانونی و پیگیری قضایی به دادگستری گلپایگان ارجاع شد.