معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، برای شکوفایی هر چه بهتر دانشگاه های استان باید فضای آرام و بانشاط در این مراکز حاکم باشد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «بهروز اکرمی» در نشست کمیسیون دانشجویی استان هرمزگان، با اشاره به شرایط موجود کشور، بیان داشت: در حال حاضر تمام بدخواهان مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال زمین گیر کردن این مملکت هستند و باید به دنبال ایجاد همدلی و تزریق امید به جامعه بود.

وی اضافه کرد: وظیفه هر ایرانی و دلسوز نظام تزریق امید به جامعه است، این به آن معنا نیست که امید واهی به مردم دهند بلکه همان گونه که در هشت سال دفاع مقدس امید و اتحاد از ارکان مهم در پیروزی بر دشمنان بود، در شرایط فعلی نیز تنها راه برون رفت از این شرایط ایجاد اتحاد و تزریق امید در دل مردم است.

اکرمی خاطرنشان کرد: تزریق امید در جامعه به معنای سرپوش گذاشتن بر روی مشکلات و مسائل موجود نیست بلکه موتور محرک حل مشکلات است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد: علاوه بر ایجاد اتحاد و تزریق امید در جامعه باید در دانشگاه های استان نیز برنامه های امید بخش با مشارکت تشکل های دانشجویی برگزار شود.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی زمان ایراد گرفتن و دنبال مقصر گشتن نیست، در حال حاضر نیازمند همفکری برای حل و رفع مشکلات و مسائل هستیم که در این حوزه دانشگاه ها می توانند نقش موثری ایفا کنند.

اکرمی به روسای دانشگاه‌های استان هرمزگان توصیه کرد که به صورت صمیمی در جمع دانشجویان حاضر شوند و افزود: با حضور در جمع دانشجویان می توان این احساس را به دانشجو داد که آنها را درک می کنید و از مسائل و مشکلات آنها را می دانید و پیگیر رفع آنها هستید.

وی تاکید کرد: با ایجاد رابطه صمیمی میان روسای دانشگاه با دانشجویان، در مرحله اول ارتباط نزدیک تری میان دانشجو و دانشگاه برقرار می شود و در مرحله بعد موجب ایجاد اعتماد بیشتر در میان آنها خواهد شد.