نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات های حل اختلاف با مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: شفاف سازی و عدالت مالیات خواسته فعالان اقتصادی از سازمان مالیاتی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مصطفی رناسی خواستار  شفافیت فعالیت های اقتصادی و عدالت در دریافت مالیات شد و گفت:دریافت مالیات متناسب با فعالیت اقتصادی همه فعالان اقتصادی  را به شفاف سازی  تشویق می کند.

وی افزود:سطح مالیات تعیین شده استان اصفهان بدون توجه به شرایط کسب و کار بالاست و نیاز است که این سطح متناسب با فعالیت بنگاه های اقتصادی تعیین شود.

رناسی تصریح کرد: بنگاه اقتصادی باید فعال باشد تا بتواند مالیات بپردازد و سازمان مالیاتی باید زیمنه فعالیت مداوم این بنگاه ها را فراهم کند تا آنان بتوانند مالیات پرداخت کنند.

اتاق بازرگان

 وی با اشاره به  تفویض اختیار سازمان امور مالیاتی به استان ها گفت:تصمیم گیری راجب پرونده های مالیاتی می تواند به نهایی شدن پرونده ها  کمک کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار در اختیار قرار دادن پرونده های مالیاتی ارجاع به  هیات های حل  اختلاف مالیاتی شد و گفت:نمایندگان اتاق با مطالعه پرونده ها می توانند نظر کارشناسی در مورد پرونده ها ارایه کنند.