شهردار سنندج در آستانه بازگشایی مدارس تاکید کرد: سازمانها و مناطق تابعه شهرداری با برنامه ریزی و خدمات رسانی مطلوب فضای سطح شهر را آماده استقبال از مهر ماه کنید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ حشمت الله صیدی اظهار داشت:نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان حمل ونقل عمومی در کاهش ترافیک تاثیر گذار است.

شهردارسنندج در آستانه بازگشایی مدارس وجلسه استقبال از ماه مهر اظهار داشت : شهرداری یکی از دستگاههای تاثیر گذاراست که در ایام ومناسبت مختلف می تواند با  برنامه ریزی  وخدمات رسانی مطلوب  در راستای رفا حال شهروندان اقدامات لازم را انجام دهند.

صیدی بیان کرد:در آستانه بازگشایی مدارس تمامی سازمانها و مناطق تابعه باید تمام توان خودرا در جهت آماده سازی سطح شهر جهت استقبال از ماه مهر را صورت دهند.

وی تاکید کرد : با هدف جلو گیری از بروز حوادث از اواخر شهریور تا پایان هفته اول مهر ماه هر گونه مجوز حفاری در معابر اصلی بویژه معابر منتهی به مدارس صادر نشود.

 صیدی اعلام کرد : پاکسازی و شست و شوی دیوار و رفت و روب مقابل مدارس سطح شهر، شست و شوی خیابانها و معابر اصلی شهر و شست و شوی خطوط عابر پیاده در کلیه نقاط شهر به ویژه خطوط عابر پیاده جلوی مدارس  از جمله اقداماتی است که باید قیل از بازگشایی مدارس صورت گیرد.

وی افزود: ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری خیابان های اصلی وسرعتگیرهای آسفالتی ،تنظیف محدوده مدارس سطح شهر و برداشت نخاله های ساختمانی بصورت ویژه انجام شود.

شهردار سنندج عنوان کرد : با توجه به اینکه روزهای نخست بازگشایی مدارس شاهد ترافیک در بسیاری از معابر اصلی هستیم نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان حمل ونقل عمومی  بسیارحائز اهمیت است.

 صیدی افزود : نظارت و ساماندهی سرویس مدارس یکی دیگر از اقداماتی است که سازمان حمل ونقل وبار ومسافر بصورت ویژه در دستور کار خود قرار دهد.

وی بیان کرد: مدیران شهرداری مناطق از مدارس سطح منطقه بازدیدهای های لازم را در راستای رفع مشکلات مدارس سطح شهر را انجام دهند.

شهردار سنندج در نهایت خاطرنشان کرد: امیدواریم با اقدام لازم بتوانیم موجبات رضایتمندی شهروندان، دانشجویان و دانش آموزان را در آستانه بازگشایی مدارس را فرهم نماییم.