کبد نوجوان اصفهانی که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: فاطمه نیکدل فاز 12 ساله که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده انسان دوستش برای برداشت عضو از بیمارستان امیرالمومنین شهرضا به این مرکز منتقل شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی در مرکز آموزشی درمانی تخصصی الزهرا اصفهان  برداشته و به بیمار نیازمند عضو در این مرکز پیوند شد.