مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ازمحکومیت ۸۴میلیون ریالی پزشک متخلف در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت:پزشک متخلف در اصفهان به بیش از ۸۴میلیون ریال جریمه در حق دولت محکوم شد.

وی افزود: در پی گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تخلف پزشکی مبنی بر دریافت هزینه بیشتر از تعرفه از بیماری، پرونده به شعبه تخلفات بهداشت و درمانی تعزیرات ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پس از بررسی پرونده تخلف پزشک تایید شد و پزشک متخلف علاوه بر محکومیت استرداد مبلغ اضافی به شاکی و درج در پرونده پزشکی، متهم به پرداخت 84میلیون و 656هزار ریال جریمه درحق دولت محکوم شد.