سرپرست معاونت سوادآموزی استان در جلسه گروه بهبود کیفیت شهرستان تالش گفت: 56 / 91 در صد جمعیت گروه هدف شهرستان تالش با سواد هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سیروس محمدی در جلسه گروه بهبود کیفیت که با حضور مشاور رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور و معاون وزیر، رییس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان و مدیرکل دوره های سوادآموزی سازمان نهضت سوادآموزی کشور برگزار شد، با تبریک روز جهانی سوادآموزی گفت: شعار سال 2018 از سوی سازمان بین المللی یونسکو "سوادآموزی و توسعه مهارت ها" نامیده شده است که برای تحقق این شعار مراکز یادگیری محلی و اجرای طرح های مهارتی فرصت مناسبی برای تحقق این شعار سال است.

وی با بیان اینکه مخاطبان ما در مدارس عادی با نهضت سوادآموزی متفاوت است، افزود: در مدارس عادی دانش آموز به همراه اولیا در مدرسه حاضر شده و ثبت نام می کند در حالی که آموزش دهندگان سوادآموزی با حضور در منازل  افراد بی سواد و کم سواد، آنان را به حضور در کلاس ها تشویق می کنند که این نشان از اهمیت کار این افراد کوشا و سختی جذب گروه هدف در حوزه سوادآموزی است.

سرپرست معاونت سوادآموزی استان گیلان در ادامه اشاره ای  به میزان جمعیت باسوادی شهرستان تالش کرد و گفت: بر اساس سرشماری سال 95 جمعیت با سوادی شهرستان تالش در گروه سنی هدف (49 _ 10 )،  56 / 91 درصد است.

وی خاطرنشان کرد:  این شهرستان در شناسایی افراد بازمانده از تحصیل عملکرد بسیار خوب و قابل تقدیری داشته است.

محمدی حجم ابلاغی استان در مجموع سه دوره سوادآموزی برای سال سال 97، 9200 نفر اعلام کرد.