سرهنگ صادق کاظم زاد گفت: 41 رول کاغذ خارجی قاچاق در نائین به ارزش یک میلیارد و200 میلیون ریال توسط مأموران کشف شد. وی افزود: مأموران ایستگاه بازرسی شهید شرافت شهرستان نائین حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا مشکوک و برای بررسی مدارک و محموله این خودرو را متوقف کردند. این مقام انتظامی گفت: این کامیون حامل 41 رول کاغذ سفید خارجی بود که راننده مدارک گمرکی مربوطه را ارائه نداد و خودرو و محموله توقیف شدند. سرهنگ صادق کاظم زاد از دستگیری راننده خودرو خبر داد و بیان داشت: ارزش محموله کشف‌ شده توسط کارشناسان یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام‌ شده است. فرمانده انتظامی شهرستان نائین در پایان با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان کالا و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می‌کند و اجازه جولان و سرکشی به آنان نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ صادق کاظم زاد گفت: 41 رول کاغذ خارجی قاچاق در نائین  به ارزش یک میلیارد و200 میلیون ریال توسط مأموران کشف شد.

وی افزود: مأموران ایستگاه بازرسی شهید شرافت شهرستان نائین حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا مشکوک و برای بررسی مدارک و محموله این خودرو را متوقف کردند.

این مقام انتظامی گفت: این کامیون حامل 41 رول کاغذ سفید خارجی بود که راننده مدارک گمرکی مربوطه را ارائه نداد و خودرو و محموله توقیف شدند.

سرهنگ صادق کاظم زاد از دستگیری راننده خودرو خبر داد و بیان داشت: ارزش محموله کشف‌ شده توسط کارشناسان یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام‌ شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین در پایان با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان کالا و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می‌کند و اجازه جولان و سرکشی به آنان نخواهد داد.