مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: نرخ بیکاری در اصفهان از متوسط کشوری بالاتر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، محسن نیرومند در جلسه مشترک با تشکل های کارگری و کارفرمایی استان اصفهان با بیان این که 10 درصد جمعیت کارگری و افراد بیمه شده کشور در این استان هستند، اظهار داشت: نرخ بیکاری در اصفهان از متوسط کشوری بالاتر است و باید کاهش یابد.

وی افزود: نرخ بیکاری در استان اصفهان در سه ماه نخست امسال 13.3 درصد و در کشور 12.2 درصد بوده است.

وی با اشاره به بدهی برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی، تصریح کرد: این واحدها از بخشی از دولت طلب کار و به بخش دیگری از دولت بدهکار هستند اما امکان تهاتر بین آنها برای جلوگیری از تعطیلی واحدها وجود ندارد.

نیرومند با بیان اینکه این مشکل برای برخی از واحدهای تولیدی مانند خودروسازان و قطعه سازان بوجود آمده است خواهان اتخاذ تدابیری برای رفع آن شد.

وی با اشاره به پرداخت مبالغ بالایی برای بیمه بیکاری در استان اصفهان گفت:  200میلیارد ریال بیمه بیکاری به کارگران پلی اکریل اصفهان پرداخت کردیم درحالیکه اگر همین پول در 2 سال گذشته به این کارخانه پرداخت شده بود، مشکلات آن حل می شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان خواهان افزایش اختیارات استانی برای اتخاذ تصمیم های مهم به منظور اصلاح ساختاری واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی آنها شد.