مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان ازغرق شدن جوان 20 ساله در استخر آب کشاورزی در تیران و کرون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غفوراستین گفت: جوان 20 ساله ای در استخر آب کشاورزی تیران و کرون غرق شد.

وی افزود: عصر دیروز پس از اطلاع رسانی یکی از اهالی  تیران و کرون مبنی بر غرق شدگی مرد جوانی در استخر کشاورزی شهرک صنعتی این شهرستان  ماموران اورژانس سریع به محل حادثه  اعزام شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: این فرد  قبل از رسیدن ماموران اورژانس به دلیل خفگی در آب جان باخته بود.