مدیر کل حفظ و احیاء معاونت میراث فرهنگی کشور از تصویب لزوم اجرای طرح موقت ایمن سازی سی و سه پل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر کل حفظ و احیاء معاونت میراث فرهنگی کشور در نشست مشترک اعضاء شورای فنی سازمان میراث فرهنگی کشور و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب لزوم اجرای طرح موقت ایمن سازی سی و سه پل خبر داد.

سید هادی احمدی بیان کرد: اعضاء شورای فنی میراث فرهنگی کشور و استان ضمن تائید مقوله لزوم ایمن سازی سی و سه پل و تاکید بر سه شاخصه برگشت پذیر بودن، زیبا بودن و اجرای بی نقص تاکیدنمودند

وی افزود: در صورت لزوم و تائید اعضاء شورای فنی می توان طرح اصلی ایمن سازی پل را از طریق فراخوان عمومی و اجرای یک مسابقه علمی با نظر تمامی صاحبنظران ادامه داد.

ایمن سازی سیو سه پل

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: تلاش شده تا طرح موقت ایمن سازی سی و سه پل در راستای رفع خطر عبور عابران با رعایت اصل قابل برگشت بودن و رعایت اصل حداقل تاثیر منظری اجرا گردد.

فریدون الله یاری تاکید کرد: با توجه به اجتماع نظر کارشناسان ارشد، موضع اصلی سازمان میراث فرهنگی، تلاش در جهت رفع خطر از عابرین بوده و به صورت پیاده رو طراحی شده است.