قائم‌مقام سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: این سازمان به‌عنوان بازوی علمی دستگاه قضا و به‌کارگیری پرسنل متخصص، نیازمند تأمین اعتبار بیشتری است.

برزگر در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه به خبرنگار موج گفت: در حال حاضر بیش از 60 درصد پرسنل بکار گرفته‌شده در پزشکی قانونی نیروی متخصص و پزشک هستند که می‌بایست برای جذب و نگهداری آن‌ها در این نهاد، هزینه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

قائم‌مقام سازمان پزشکی قانونی بابیان این مطلب که اجرای هر چه بیشتر عدالت در امر قضا نیازمند نظرات کارشناسانه متخصص پزشکی قانونی است، خاطرنشان ساخت: ساخت، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های علمی، در کنار به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر در امر پزشکی دو فاکتور مهم در پیشبرد این نهاد محسوب می‌شود.

وی وظیفه پزشکی قانونی را پاسخگویی به استعلامات دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز پاسخگویی به نیاز مردم در خصوص مباحث کارشناسی پزشکی عنوان کرد و گفت: مراکز و تجهیزات پزشکی قانونی در سطح کشور گسترش پیداکرده، اما هنوز تا رسیدن به ایدئال‌های لازم فاصله دارد.

قائم‌مقام سازمان پزشکی قانونی روند کاری این سازمان از دیدگاه دستگاه قضا را مثبت ارزیابی کرده و اظهار داشت: ارباب‌رجوع مراکز پزشکی قانونی اغلب شرایط خاص روحی دارند و باید در فضایی مناسب به آن‌ها خدمات‌رسانی شود و انتظار می‌رود مدیران استان‌ها در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.