مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان گفت: در سال گذشته ۲۰ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب در نایسر انجام شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ محمدحسین محمدی اظهار داشت:مشکل افت فشارآب نایسر تا پایان امسال با تکمیل شدن مخزن جدیدآب حل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری کردستان در خصوص مناطق منفصل شهری استان اظهار کرد: نایسر سنندج از جمله مناطقی است که با توسعه مجاز و غیرمجاز به شهر الحاق شده و تا پیش از الحاق به سنندج، شرکت آبفا اجازه ایجاد تأسیسات و خدمات‌رسانی به مناطق منفصل شهری از جمله نایسر را نداشت که البته در سال گذشته قانونی تصویب شد که اجازه تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز را (به صورت موقت) صادر کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تأمین آب نایسر و سایر مناطق منفصل شهری استان بدون مشکل انجام می‌شود، گفت: شبکه‌های قدیمی یا دستی موجود در این ناحیه توسط آبفا بازسازی شده و در حال حاضر امکان تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۲۰ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب در نایسر انجام و ساماندهی فاضلاب این منطقه نیز به ترتیب اولویت در حال اجرا است.

 محمدی تصریح کرد: اینکه مناطقی به صورت محدود در نایسر با افت فشار مواجه هستند به استقرار این نقاط در سطحی بالاتر از مخازن آب شرکت آبفا باز می‌گردد که برای حل این مشکل نیز مخزن دیگری احداث و تا پایان سال جاری وارد مدار خواهد شد.

وی یادآور شد: طی تعاملی که با آب و فاضلاب روستایی استان منعقد شده آب برخی روستاهای نزدیک به شهرها که دارای کمبود آب هستند، را تأمین می‌کنیم و در برخی روستاها به طور کلی خدمات‌رسانی به آن روستاها را خود شرکت آبفا برعهده می‌گیرد که در سنندج می‌توانم از جمله این روستاها به آساوله و قار و دوشان اشاره کنم.