مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد: نخستین گام در بازطراحی شهری با توجه به هویت بومی و مفهوم معماری و شهرسازی در محله چاهستانی های بندرعباس انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «ابراهیم رستم گورانی» در این رابطه گفت: در ادامه طرح بازآفرینی شهری در محله چاهستانی ها پس از نقشه برداری، طراحی معابر و جانمایی کاربری ها و نهایتا تصویب در کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، عملیات بازگشایی معابر اصلی با کمک و مشارکت اجتماعی ساکنان آغاز شد و نخستین گام در راستای طراحی معماری و شهرسازی آن نیز انجام پذیرفت.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر برای ساماندهی ساخت و سازها و ایجاد وحدت رویه در حوزه شهرسازی و ایجاد محیطی آرام همراه با سرزندگی و هویت ایرانی-اسلامی، نیاز به طراحی در مقیاس محلات با توجه به تمام ضوابط و معیارهای شهرسازی و معماری است.

این مقام مسئول اظهار داشت: بر همین اساس اداره کل راه و شهرسازی با توجه به اهمیت این موضوع و برای بازیابی هویت یا مفهوم معماری و شهرسازی، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با طراحان و معماران استان و بهره گیری از نیروهای متخصص دانشگاهی و بومی دست به اقداماتی جهت طراحی کالبد، بافت، منظر و سیمای محله چاهستانی ها زد.

گورانی توضیح داد: بدین صورت که محله به بلوک های مختلف تقسیم بندی شده و هریک از بلوک ها ضمن بررسی مسائل و تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان و مالکان، طراحی شده است.

وی افزود: این طراحی ها در کانسپت ها و رویکرد های مختلف و توجه ویژه به بحث تاثیر متقابل اقلیم و کالبد شهری صورت پذیرفته اند.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان تصریح کرد: با این رویکرد می‌توان ضمن شناسایی فضاهای خالی و باقیمانده در هر بخش از محله، آن را  به صورت مطلوب برای تامین بخشی از خدمات مورد نیاز ساکنان طراحی کرد.

گورانی اضافه کرد: همچنین با تعیین و تصویب ضوابط ساخت و ساز محله چاهستانی ها می توان به بهبود و تناسب ساختار نما و یکپارچگی بافت کالبدی محله کمک شایانی کرد.

وی عنوان کرد: در این راستا جلسات متعددی در اداره کل راه و شهرسازی و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی و مجموعه های مربوطه برگزار و درخصوص طرح های پیشنهادی، نقاط قوت و ضعف هر یک از ایده ها و مسائل و تبعات اجتماعی و فرهنگی آن‌ها بحث و مشورت صورت پذیرفت.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در پایان خاطر نشان ساخت: امید است با پیشبرد و اطلاع رسانی به ساکنان محله، ضمن استقبال مردمی از این موضوع، شاهد ساماندهی سیما و منظر محله، بهبود بافت محلی و فضای شهری و در ادامه بازیابی هویت شهری محله چاهستانی ها باشیم. مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان تصریح کرد: با این رویکرد می توان ضمن شناسایی فضاهای خالی و باقیمانده در هر بخش از محله، آن را  بصورت مطلوب جهت تامین بخشی از خدمات مورد نیاز ساکنان طراحی کرد.

گورانی اضافه کرد: همچنین با تعیین و تصویب ضوابط ساخت و ساز محله چاهستانی ها می توان به بهبود و تناسب ساختار نما و یکپارچگی بافت کالبدی محله کمک شایانی کرد.

وی عنوان کرد: در این راستا جلسات متعددی در اداره کل راه و شهرسازی و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی و مجموعه های مربوطه برگزار و درخصوص طرح های پیشنهادی، نقاط قوت و ضعف هر یک از ایده ها و مسائل و تبعات اجتماعی و فرهنگی آنها بحث و مشورت صورت پذیرفت.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در پایان خاطر نشان ساخت: امید است با پیشبرد و اطلاع رسانی به ساکنان محله، ضمن استقبال مردمی از این موضوع، شاهد ساماندهی سیما و منظر محله، بهبود بافت محلی و فضای شهری و در ادامه بازیابی هویت شهری محله چاهستانی ها باشیم.