رئیس اداره نظارت بر طرح‌های صنعتی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: به واحد‌های صنایع بسته‌بندی و فرآوری در استان هرمزگان تسهیلات پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «مجید کمالی» با بیان اینکه این تسهیلات شناور و به واحد‌های ایجادی، توسعه‌ای و سرمایه در گردش پرداخت می‌شود، گفت: واحد‌های صادراتی هم برای جذب اعتبارات سرمایه در گردش با ثبت شرکت می‌توانند این تسهیلات را با سود ۴ درصد دریافت کنند.

وی افزود: متقاضیان برای دریافت تسهیلات می‌توانند به سامانه تسهیلات جهاد کشاورزی استان مراجعه کنند.

به گفته ی رئیس اداره نظارت بر طرح‌های صنعتی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از ابتدای سال به ۴۰ واحد صنایع بسته‌بندی و فرآوری ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده است.