مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: رسیدگی به پرونده های دانش آموزان با نگاه مثبت، در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نادرجهان آرای درسی امین جلسه کمیسیون خاص اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ضمن تأکید برجدی گرفتن جلسات بررسی پرونده های دانش آموزی،این کمیسیون را مجالی برارائه کمک و خدمت بیشتر به دانش آموزان توصیف کرد.

وی خواستارآشنایی بیشتر همکاران ادارات آموزش وپرورش با آئین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیونهای خاص شده و ضرورت برگزاری کارگاههای آموزشی دراین زمینه را یادآورشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تعداد کل پروندههای بررسی شده دراین جلسات را 440 پرونده اعلام کرد که تعداد 70 پرونده ( معادل حدود 16 درصد ) جهت تصمیم گیری به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع شده است.

 غلامرضا آزرده دبیر کمیسیون خاص استان گیلان نیز در این نشست تعداد پرونده های بررسی شده در نشست سی ام را 25 پرونده اعلام نمود و افزود:  در مورد پرونده هایی که در حوزه اختیارات کمیسیون خاص استان بود رأی صادر شده و به مناطق مربوط ارسال خواهد شد.

وی افزود:  برخی پرونده ها که نیازمند صدور مجوز از سوی شورای عالی آموزش و پرورش می باشند که پس از انجام فرآیند اداری به وزارت متبوع ارسال خواهد شد.