چهار پروژه شامل طرح های راهسازی و یک سالن ورزشی با حضور استاندار هرمزگان در شهرستان بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، با حضور استاندار هرمزگان چهار پروژه عمرانی در شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید.

 این چهار پروژه شامل راه ارتباطی قلعه قاضی  به سرخون  به طول بیش از 5 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد، سالن ورزشی چند منظوره روستای پشته ایسین با مساحت هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال، راه ارتباطی روستای سودرو به کشار به طول هفت کیلومتر و با اعتبار 24 میلیارد ریال و راه ارتباطی کشار به کشتی سازی با 24 کیلومتر طول و اعتباری بالغ بر  46 میلیارد ریال است که با حضور «فریدون همتی» به بهره برداری رسید.

لازم به ذکر است که با حضور استاندار هرمزگان عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح روستای دهنو بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس به طول 3 کیلومتر و اعتباری بالغ بر 30 میلیار ریال نیز آغاز به کار کرد.