معاون بهداشت جمعیت هلال احمر استان اصفهان از افزایش 2 برابری تعداد مراجعان به داروخانه هلال احمر اصفهان خبر داد..

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد علیزاده گفت:در روزهای اخیر تعداد مراجعین به داروخانه هلال احمر اصفهان حدود 2 برابر شده است.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر به دلیل کامل تر بودن داروهای داروخانه هلال احمر نسبت به داروخانه های دیگر، تعداد مراجعین حدود 2 برابر شده است، افزود: با توجه به صرف زمان نسبتا طولانی برای پشت سر گذاشتن کلیه مراحل تهیه دارو، به مراجعین توصیه می شود با توجه به شماره نوبت خود، زمانبندی لازم را انجام تا از تصدیع وقت بی مورد در محیط داروخانه جلوگیری شود.

تلاش می کنیم با تهیه به موقع و مناسب این داروها رنج بیماران را کاهش دهیم

معاون بهداشت جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه بخشی از وظایف جمعیت هلال احمر تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص است، گفت: تلاش می کنیم با تهیه به موقع و مناسب این داروها رنج بیماران را کاهش دهیم و از اینکه می توانیم خدمت کوچکی به مراجعان ارائه کنیم احساس افتخار می کنیم.

داروخانه هلال احمر

علیزاده افزود: داروهای درخواستی مراجعان باید ابتدا توسط سازمان های بیمه کننده  تائید و سپس توسط داروخانه آماده شده در اختیار مراجعین قرار گیرد و از آنجا که تائید داروها توسط سازمان بیمه کننده چه از طریق سیستم نرم افزاری آن سازمان و چه از طریق کارشناسان مربوطه مستلزم صرف زمان خاص خود می باشد و از طرفی وارد کردن بارکد تک تک داروها در سیستم نرم افزار فروش دارو طبق بخشنامه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مستلزم صرف زمان نسبتا طولانی می باشد ، بدیهی است در صورتیکه موارد فوق توسط پرسنل داروخانه انجام نشود  بیمه هزینه داروی بیمار را تقبل نمی نماید.

معاون بهداشت جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه در روزهای اخیر به دلیل کامل تر بودن داروهای این داروخانه نسبت به داروخانه های دیگر، تعداد مراجعین حدود دو برابر شده است، افزود: با توجه به صرف زمان نسبتا طولانی برای پشت سر گذاشتن کلیه مراحل تهیه دارو، به مراجعین توصیه می شود با توجه به شماره نوبت خود ، زمانبندی لازم را انجام تا از تصدیع وقت بی مورد در محیط داروخانه جلوگیری شود.