پرچم گنبد حضرت محمد هلال بن علی(ع) در آران و بیدگل همزمان با آغاز ماه محرم تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در آیینی پرچم حرم مطهر هلال بن علی(ع) به نشانه آغاز ماه محرم تعویض شد.

پرچم عزای امام حسین(ع) بر گنبد فیروزه‌ای حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی(ع) آران و بیدگل نصب شد.

گفتنی است؛ این پرچم 63 روز بر فراز گنبد حضرت محمد هلال بن علی(ع) در آران و بیدگل برافراشته می ‌ماند.