معاون باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهراز کاهش 75درصدی برداشت گلابی از باغات خمینی شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عزت الله کریم زاده گفت: باغداران خمینی شهری بیش از 500 تن گلابی برداشت کردند.

وی متوسط برداشت گلابی در هر هکتار را 14 تن بیان کرد و افزود: این شهرستان با دارا بودن حدود 1500 هکتار باغ گلابی رتبه نخست برداشت این محصول را در استان اصفهان دارد.

معاون باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر با اشاره به کاهش 75درصدی برداشت محصول در سال جاری نسبت به سالهای گذشته گفت: کمبود منابع آبی موجب این کاهش و در سال جاری سعی شده است با لوله گذاری و آبرسانی سیار به باغها ، درختان از خشک شدن نجات یابند.