سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت: تا کنون گزارشی از انداختن کودک به چاه در اصفهان اعلام نشده است.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان گفت: تا کنون هیچ درخواست امداد خواهی در مورد حادثه به چاه انداختن کودک درحسین آباد اصفهان در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان ثبت نشده است.

 وی افزود: همچنین این حادثه نیز از آتش نشانی اصفهان پیگیری شده که در این ارتباط نیز به آتش نشانی اصفهان گزارشی از این حادثه نشده و امدادخواهی صورت نگرفته است.

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: هرگونه خبر در مورد حادثه به چاه انداختن کودک در حسین آباد اصفهان به نقل از روابط عمومی فوریت‌های پزشکی اصفهان تکذیب می گردد.